Program Supernova MAG

Supernova MAG – Supernova Mentalna Aritmetika i Gimnastika je jedinstven domaći inovativni program razvijen od strane naših ljudi, nastao iz želje da roditeljima i deci pokaže jedan novi pristup, spoj savremenog i tradicionalnog.

Mentalna aritmetika je program koji između ostalog koristi abakus kao instrument uz čiju pomoć deca dostižu stepen mentalnog računanja. Reč aritmetika potiče od grčke reči Arithmetike = Arithmos što znači broj, i techne što znači umeće.

Mentalna gimnastika je deo programa koji obuhvata posebne vežbe za male mozgiće koje im pomažu da se brže razvijaju, da znanje iz mentalne aritmetike bolje i brže usvajaju, da dodatno stvaraju i jačaju veze između leve i desne hemisfere mozga i na taj način u što više iskoriste svoje umne kapacitete .

Abakus zidni

Sam abakus je specifičnog izgleda, ima po jednu kuglicu u gornjem delu, i po četiri kuglice u donjem delu, gde svaka kuglica ima svoju vrednost. U nekim zemljama abakus je uvršćen u redovni školsko – obrazovni sistem, koji učenicima znatno olakšava učenje matematike jer se zasniva na mentalnoj aritmetici. Zato neki roditelji pre nego što decu upoznaju sa kalkulatorom decu prvo šalju u škole gde će se učenje matematike prvo raditi na abakusu, jer je rad na abakusu blizak mentalnom računanju. Deca koja koriste abakus lakše usvajaju pojam broja, brže računaju i skoncentrisana su, zatim prelaze na karticu ( nacrtan abakus) gde zamišljaju da pomeraju kuglice, i na kraju zamišljaju abakus i operacije rade mentalno tj. iz glave. Naime, neka deca brže i bolje uče putem slika, čulo vida (vizuelni tip), drugi koristeći čulo sluha ( auditivni tip), a treći koriste čulo dodira (kinestetički tip), a rad na abakusu uključuje sva tri čula i na taj način povećava mentalni potencijal deteta. Sama tehnika se zasniva na abakusu koristeći prste obe ruke i pomeranju kuglica i na taj način se stvaraju neuronske veze u mozgu , stvarajući sinapse između leve i desne hemisfere mozga, koje ostaju za ceo život. Korišćenje abakusa je veoma značajno u periodu do 7. godine kada se razvija oko 75% sinapsi u mozgu, ostalih 25% do 14. godine. Posebno ističemo važnost programa za decu predškolskog uzrasta koja više koriste desnu polovinu mozga koja je zadužena za kreativnost, maštu, boje, ritam, muziku, i koja se nisu susrela još uvek sa matematikom  i stilom učenja koji se primenjuje po školama. Deca predškolskog uzrasta lakše usvajaju metode rada na abakusu i računaju upravo koristeći samo svoje prstiće , ne razmišljajući da li negde greše, a daju tačne rezultate. Oni se ne boje grešaka, već iz njih uče. Dečiji mozak je spreman da primi ogroman broj informacija, i zato treba vežbati, stimulisati obe hemisfere i postavljati stalno nove izazove.

Sam program je namenjen deci od 5-14 godina, ali svakako ne bi izostavili važnost ovog programa i za mladju decu koja izražavaju želju da probaju i koja su spremna za nove zadatke, kao i za osobe starije populacije jer ovim programom se jača pažnja, koncetracija, brzina, samopouzdanje, kontrola. Program traje 10 meseci, dok najmlađi, predškolci, imaju još dodatna dva meseca. Cilj je razviti mentalne potencijale do maksimuma, stvoriti dobre osećaje ( pozitivne emocije) i želju za učenjem kod dece, jer samo oni koji smatraju da je učenje igra sa lakoćom će i učiti.

Svaki naš čas se sastoji iz rada na abakusu, gde učimo matematiku, logiku, nizove i drugog dela koji je zadužen za kreativnost, kroz razne radionice i didaktičke materijale, muziku i pokrete koji utiču na opuštanje i oslobađanje od stresa, sve u svemu jedan pozitivan program pun izazova , koji nemoguće pretvara u moguće,i mami osmehe naših mališana.