Program Supernova MAG

 

Supernova MAG – Supernova Mentalna Aritmetika i Gimnastika je jedinstven domaći inovativni program razvijen od strane naših ljudi, nastao iz želje da roditeljima i deci pokaže jedan novi pristup, spoj savremenog i tradicionalnog.

Mentalna aritmetika je program koji između ostalog koristi abakus kao instrument uz čiju pomoć deca dostižu stepen mentalnog računanja. Reč aritmetika potiče od grčke reči Arithmetike = Arithmos što znači broj, i techne što znači umeće.

Mentalna gimnastika je deo programa koji obuhvata posebne vežbe za male mozgiće koje im pomažu da se brže razvijaju, da znanje iz mentalne aritmetike bolje i brže usvajaju, da dodatno stvaraju i jačaju veze između leve i desne hemisfere mozga i na taj način u što više iskoriste svoje umne kapacitete .

Abakus zidni

Sam abakus je specifičnog izgleda, ima po jednu kuglicu u gornjem delu, i po četiri kuglice u donjem delu, gde svaka kuglica ima svoju vrednost. U nekim zemljama abakus je uvršćen u redovni školsko – obrazovni sistem, koji učenicima znatno olakšava učenje matematike jer se zasniva na mentalnoj aritmetici. Zato neki roditelji pre nego što decu upoznaju sa kalkulatorom decu prvo šalju u škole gde će se učenje matematike prvo raditi na abakusu, jer je rad na abakusu blizak mentalnom računanju. Deca koja koriste abakus lakše usvajaju pojam broja, brže računaju i skoncentrisana su, zatim prelaze na karticu ( nacrtan abakus) gde zamišljaju da pomeraju kuglice, i na kraju zamišljaju abakus i operacije rade mentalno tj. iz glave. Naime, neka deca brže i bolje uče putem slika, čulo vida (vizuelni tip), drugi koristeći čulo sluha ( auditivni tip), a treći koriste čulo dodira (kinestetički tip), a rad na abakusu uključuje sva tri čula i na taj način povećava mentalni potencijal deteta. Sama tehnika se zasniva na abakusu koristeći prste obe ruke i pomeranju kuglica i na taj način se stvaraju neuronske veze u mozgu , stvarajući sinapse između leve i desne hemisfere mozga, koje ostaju za ceo život. Korišćenje abakusa je veoma značajno u periodu do 7. godine kada se razvija oko 75% sinapsi u mozgu, ostalih 25% do 14. godine. Posebno ističemo važnost programa za decu predškolskog uzrasta koja više koriste desnu polovinu mozga koja je zadužena za kreativnost, maštu, boje, ritam, muziku, i koja se nisu susrela još uvek sa matematikom  i stilom učenja koji se primenjuje po školama. Deca predškolskog uzrasta lakše usvajaju metode rada na abakusu i računaju upravo koristeći samo svoje prstiće , ne razmišljajući da li negde greše, a daju tačne rezultate. Oni se ne boje grešaka, već iz njih uče. Dečiji mozak je spreman da primi ogroman broj informacija, i zato treba vežbati, stimulisati obe hemisfere i postavljati stalno nove izazove.

Sam program je namenjen deci od 5-11 godina, ali svakako ne bi izostavili važnost ovog programa i za mladju decu koja izražavaju želju da probaju i koja su spremna za nove zadatke, kao i za osobe starije populacije jer ovim programom se jača pažnja, koncetracija, brzina, samopouzdanje, kontrola. Program traje 8 meseci, dok najmlađi, predškolci, imaju još dodatna dva meseca. Cilj je razviti mentalne potencijale do maksimuma, stvoriti dobre osećaje ( pozitivne emocije) i želju za učenjem kod dece, jer samo oni koji smatraju da je učenje igra sa lakoćom će i učiti.

Svaki naš čas se sastoji iz rada na abakusu, gde učimo matematiku, logiku, nizove i drugog dela koji je zadužen za kreativnost, kroz razne radionice i didaktičke materijale, muziku i pokrete koji utiču na opuštanje i oslobađanje od stresa, sve u svemu jedan pozitivan program pun izazova , koji nemoguće pretvara u moguće,i mami osmehe naših mališana.