Mentalna aritmetika

Ljudski mozak je moćniji od bilo kog digitrona ili računara. Ali pokušajte da izračunate bez digitrona ili papira i olovke 926+341-654-129+783. Slažete se da je teško uraditi to u nekoliko sekundi.

Mnoga istraživanja su pokazala da čovek koristi samo delić svojim umnih potencijala. Pored toga, znamo da leva i desna hemisfera, iako fizički potpuno iste, imaju dve različite funkcije. Leva je logička a desna kreativna. Ukoliko bi smo uspeli da njihov rad povežemo i sinergetski uskladimo istovremenom upotrebom, mogućnosti koje bi se mogle postići su neverovatne.

Deca mogu bolje da razumeju brojeve ukoliko mogu da ih vizualizuju. Shvatajući poziciju kuglice na abakusu i njeno kretanje dete sve bolje shvata brojeve i matematičke operacije.

Sposobnost vizualizovanja predmeta, je značajno ne samo za rešavanje matematičkih problema, nego i za razvoj ostalih mentalnih aktivnosti.

Naš program ima za cilj da deci pomogne na njihovom obrazovno putu kako kroz osnovno i srednje školovanje, tako i na studijama.