Engleski & mentalna aritmetika

Inovativna i kreativna nastava u trodelnom času sa dva redavača.

Kurs 2 u 1 pruža mogućnost učenja englesog i mentalne aritmetike u jednom.

Dva predavača, 3 dela časa

Kreativno & inovativno

Za predškolsku decu: jednom nedeljno 3 časa po 30 minuta

Na prvom času deca uče engleski i termina koje će koristiti na drugom času

Na drugom času deca primenjuju naučeno učeći elemente mentalne aritmetike

Na trećem času vežba se intenzivno mentalna aritmetika na abakusu, drugim pomoćnim instrumentima i mentalno računanje

Školska deca: isti pristup sa 3 časa od po 40 minuta

Jednom nedeljno.

Kurs traje 10 meseci i uključuje: Prvi nivo mentalne aritmetike (sabiranje i oduzimanje) i 2 nivoa engleskog jezika.

Redovna cena 6000 RSD.

Promotivna cena za prve upisne grupe: 4.500 RSD

Za detalje kontakt: 060 0 220 540