Leskovac

U saradnji sa Školom stranih jezika SMART u Leskovcu

realizuje se program Supernova Mentalna Aritmtika i Gimnastika

na adresi:

Mlinska 9, 16000 Leskovac
Leskovac
060 0400 681,
063 431 305
016 213331