Stipendija

Best Mind Solutions samostalno i u saradnji sa partnerima raspisuju

Konkurs za dodelu stipendija

 u vašem gradu za program

 Supernova Mentalna Aritmetika i Gimnastika

za decu od 5-11 godina.

Broj stipendija – za svaki grad (*centar), za svaku grupu po jedna stipendija.

Šta pokriva stipendija?

– Stipendija pokriva ceo kurs Supernova MAG Prvi nivo u trajanju od 8 meseci.

Stipendija NE pokriva: upisninu koja obuhvata i materijale, knjige, abakus. Upisnina se plaća jednokratno prilikom upisa ukupno 3.500 dinara.

USLOVI:

  • Uzrast: deca od prvog do četvrtog razreda i predškolskog uzrasta
  • Testiranje kandidata. Potrebno je da dete uradi test. Na osnovu rezultata testa kreira se rang lista i određuje se pobednik.
  • Formirana grupa. Stipendija postaje aktivna onog trenutka kada se formira grupa, 5 prijavljenih polaznika plus stipendista, za određeni starosni uzrast za dati grad.
  • Trajanje konkursa. Konkurs traje od 15.06 od 8h do 20.08.2022 do 21h .

*  Pravo učešća imaju sva deca iz svih osnovnih škola uzrasta od prvog do četvrtog razreda, kao i deca predškolskog uzrasta.

O tačnom vremenu i datumu testiranja biće blagovremeno obavešteni svi učesnici.