Q&A

Pitanja i odgovori

 1. Šta je Supernova mentalna aritmetika i gimnastika?
  1. Supernova MAG– mentalna aritmetika i gimnastika je program za razvoj mentalnih potencijala , sposobnosti i veština kod dece uzrasta od 5 – 11 godina. Program sprovode stručna lica iz oblasti pedagogije, psihologije.
  2. Cilj mentalne aritmetike i gimnastikeje razvoj uma i mentalnih kapaciteta pomoću abakusa, drevne azijske računaljke, i uz pomoć mentalnih vežbi, kao i razvoj dečijih sposobnosti, njihove ličnosti i buđenje malog genija.
 2. Šta se postiže mentalnom aritmetikom i gimnastikom?
  1. Mentalnom aritmetikom se postiže potpuni razvoj mozga, istovremeni rad leve i desne hemisfere i stvaranje sinapsi koje ostaju za ceo život. Kod većine ljudi dominira leva hemisfera mozga zbog tradicionalnog linearnog učenja, što dovodi do zanemarivanja rada desne hemisfere.
  2. Program Supernova MAG, radi na aktiviranju obe hemisfere istovremeno što dovodi do krajnjih izvanrednih rezultata.
 3. Šta je Abakus i kako se koristi?

Dečiji abakus

Abakus kao instrument za računanje datira još od 300.godine p.n.e. kod Grka. Grčki abakus koji je ujedno bio i najstarija ploča za računanje. Sastojao se od table i belih mermernih kamenčića-

Rimski abakus je bio izrađen od kamena ili metala. Sastojao se od table na kojoj su bile urezane linije, jedna linija je označavala jedinice , druga desetice   tako do milion i kuglica koje su se pomerale duž tih urezanih linija i označavale su vrednost, što je otežavalo računanje.

Kineski abakus – Suanpan je bio sličan rimskom abakusu, prilagođen dekadnom i heksadekadnom brojnom sistemu. U gornjem delu je imao po 2 kuglice a u donjem po 5 (5+2), kako bi bio prilagođen i dekadnom i heksadekadnom brojnom sistemu. Veza između rimskog i kineskog abakusa postoji, s’ tim da se rimski abakus koristio za računanje prostih operacija,  a kineski za mnogo složenije operacije kao što su množenje, deljenje, kvadratni koren, i sl.

Japanski abakus – Soroban je nastao kao verzija kineskog Suanpana, koji je izbacio po jednu kuglicu (4+1) i prilagođen je samo za decimalni sistem. Soroban se izučavao u školama jer je najlakše mogao da predstavi dekadni sistem Vizuelno, zato se koristi u mentalnoj aritmetici.

Ruski abakus – se sastojao iz okvira na kome su nanizane žice, postavljene vertikalno. Na svakoj žici se nalazilo po 10 kuglica, sem na jednoj na kojoj je bilo 4 kuglica. U svakom nizu 5 i 6 kuglica su bile obojene drugom bojom.

Školski abakus – računaljka se koristi u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, sastoji se od okvira i horizontalnih žica, gde na svakoj žici ima po 10 kuglica koje nose istu vrednost, i predstavljaju brojeve do 100. Koristi se za osnovne računske operacije i aritmetiku.

Veliki stoni nastavnički abakus

 1. Deca koriste prste obe ruke za pomeranje kuglica, što istovremeno aktivira obe hemisfere mozga. Abakus je specifičnog izgleda gde svaka kuglica nosi odredjenu vrednost.
 2. Da bi dete odradilo neku aritmetičku operaciju na abakusu ono koristi tri čula, čulo vida (vizuelno), čulo sluha ( auditivno) i čulo dodira ( kinestetički).
 3. Samim tim postupkom dete samo kreira u svom mozgu celokupan proces kako bi došlo do traženog rezultata. Tada se podstiče kreativnost, mašta, vizuelizacija, memorija (zašta je zadužena desna hemisfera), ali i analitičnost, logika, računanje, jezici ( zašta je zadužena leva hemisfera mozga).
 4. Na samom početku programa deca koriste abakus, i usvajaju određena pravila, i metode rada na abakusu. Kasnije deca rade na kartici – nacrtanom abakusu, zamišljajući da pomeraju kuglice i tako računaju, da bi kasnije vizuelizovali abakus u svojoj glavi i računali mentalno.

 1. Koje rezultate mogu da očekujem kod svog deteta?

Već od prvog časa kod svog deteta možete očekivati sledeće rezultate:

 • Razvoj i unapređenje kocetracije
 • Kreiranje i razvoj fokusa
 • Veća pažnja
 • Bolja memorija
 • Razvoj mašte i kreativnosti
 • Brzina i preciznost u računanju i razmišljanju
 • Razvoj samopozdanja, vođstva, odlučnosti
 • Deca koja teže i sporije usvajaju školsko znanje iz matematike, postaju veoma dobri u matematici, zavole je i potom ostvaruju odlične rezultate u školi
 • Dečaci i devojčice kojima matemtika ne predstavlja problem, dodatno osnažuju svoje znanje iz jednog od glavnih školskih predmeta i postaju zaljubljenici u matematiku, fiziku i srodne nauke, učestvuju a takmičenjima i ostvaruju izvanredne rezultate na školskim testovima i kontrolnim zadacima, i takmičenjima.

 1. Koliko traje kurs mentalne aritmetike i gimnastike?
  1. Kurs traje 8 meseci, časovi se izvode jedanput nedeljno u trajanju od 120 minuta.
  2. Grupe broje od 5-10 učenika sa individualnim pristupom svakom detetu. Deca su podeljena u 3 grupe prema uzrastu: predškolska grupa (5-6 godina), mlađa školska grupa (7-8 godina), srednja školska grupa (9-11 godina).
 2. Koliko moje dete treba da vežba?
  1. Optimalno bi bilo da dete vežba svakog dana barem po 10 – 30 minuta i redovno da dolazi na časove i da radi domaće zadatke.
 3. Koja je moja uloga kao roditelja u svemu tome ?
  1. Roditelji treba da shvate važnost ovog programa, i da budu partneri sa predavačima, kako bi se iz svakog deteta izvukao maksimum. Svakako da roditelji treba da podstiču svoje dete i budu uključeni u program rada čak i da zajedno vežbaju.

 1. Šta Supernova MAG razlikuje od ostalih programa mentalne aritmetike?
  1. Sam program je nastao kao želja da pokaže jednu novu metodu računanja, gde nije cilj  samo da se stvaraju matematički genijalci , već i podsticanje kreativnosti korišćenjem raznih materijala, dolaženje do novih saznanja i socijalizacija sa vršnjacima, a ono što nas posebno izdvaja je deo namenjem gimnastici za mozak koristeći razne didaktičke materijale i fizičke vežbe- pokrete koje podstiču istovremeni razvoj leve i desne hemisfere.
  2. Supernova MAG mentalna aritmetika i gimnastika je program koji obuhvata celokupan psihofički, kreativni i emocianalni razvoj deteta metodom učenja kroz igru. Deca vole da se igraju i igrajući se na jedan nenametljiv način usvajaju nova znanja koja im pomažu u njihovim životima, a da to nije predstavljeno kao neki zadatak. Nastavnik koristi takav metod koji ohrabruje dete da uzme aktivno učešće u učenju, u sticanju pažnje i strpljenja.

9. Koja je cena pohađanja programa ?

Cena na mesečnom nivou je 3500,00 dinara plus materijal za rad koji se plaća jednokratno na početku prilikom upisa 3500 dinara (knjige i abakus). Za plaćanje u celosti odobrava se popust 10%, i ukupna naknada je 25 200,00 dinara.

Ukoliko dete pohađa 2 programa u istoj godini, cena drugog programa je 2500,00 dinara na mesečnom nivou.

10. Koliko nivoa ima u okviru programa Supernova MAG?

Supernova MAG ima dva nivoa. Prvi nivo je sabiranje i oduzimanje na bakusu a drugi nivo je množenje i deljenje na abakusu. Oba nivoa prate kreativne igre i zadaci kao i zadaci koji su prilagođeni planu i programu škole kako bi deca imala jednu zaokruženu celinu i mogla da sagledaju gradivo iz oba ugla, školskog i praktičnog pomoću abakusa.

11. Da li postoji i treći nivo?

Nakon završenog drugog nivou deca nastavljaju sa trećim nivoom SUPER KLINCI, namenjen je deci od drugog do četvrtog razreda iz oblasti srpskog jezika i matematike. Cilj je da se deci pruži dodatno kao i dopunsko obrazovanje i poboljšaju ocene iz navedenih predmeta.